Bilgi toplumu olma yolunda büyük adımlar attığımız bugünlerde, toplumsal dönüşümünü tamamlamış ülkeler ile rekabet edebilmemiz için daha da fazlasını yapmak zorunda olduğumuzu görüyoruz.

Bizleri bilgi toplumunda var edecek siz gençlerimiz için yapılması gereken çok şey var. Yıllardır Bilişim Teknolojileri Derslerini eğitim hayatlarına sokamadığımız siz çocuklarımızın kaybettiği zamanı ve sanal dünyada sahipsiz bırakılmanızı telafi etmek için yapılan çalışmalara katkıyı sağlamaya gayret ediyoruz.

“Bilgi Kaynağı Olarak İnternet" çalışması kapsamında kullanılan bazı içeriklerin özetlerini bu web sitesinde paylaşarak Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin okutabildiği Medya Okuryazarlığı ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerinde faydalanılabilecek basit bir materyal sunabileceğimizi umarız. Gönüllülerimizin yanı sıra bizleri destekleyen İçişleri Bakanlığına ve en önemlisi kendi okullarında size ve diğer alan öğretmenlerinize ulaşmamıza yardımcı olan bilişim teknolojileri eğitimcilerine teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Okulunuzu çalışma kapsamında aldırmak için bilgi@bte.org.tr adresine başvuru yapabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Şubat 2014